Lwowskie cmentarze

Każdy kto przyjeżdża do Lwowa z nastawieniem na zwiedzanie z pewnością będzie chciał zobaczyć piękne cerkwie i kościoły, ale także cmentarze. Spoczywa na nich wielu Polaków, którzy żyli i działali we Lwowie lub bronili tego miasta podczas konfliktów zbrojnych.

Kiedy Lwów po I rozbiorze Polski znalazł się w rękach austriackich w każdej dzielnicy Lwowa powstał cmentarz, w związku z tym nazywały się one Łyczakowski, Gródecki, Stryjski oraz Żółkiewski. Natomiast 100 lat później pozostały cmentarze Łyczakowski i Janowski, łączący trzy pozostałe. Dla Polaków przyjeżdżających do Lwowa szczególne znaczenie ma cmentarz Łyczakowski wraz z jego częścią zwaną Cmentarzem Orląt Lwowskich. Kiedyś Lwów – ośrodek polskiej kultury i nauki przyciągał wielu wybitnych ludzi. Stąd na Cmentarzu Łyczakowskim można znaleźć wiele grobów, w których spoczywają wybitni Polacy. Wśród nich znajduje się chociażby Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska czy Artur Grottger. Znaczna część nagrobków ma wysoką wartość artystyczną. Te najstarsze, z XVIII wieku, ozdabiają między innymi rzeźby Hartmana Witwera, Antona czy Schimserów.

Oficjalna nazwa Cmentarza Orląt Lwowskich brzmi Cmentarz Obrońców Lwowa. Znajdują się tam przede wszystkim groby młodych ludzi, którzy bronili Lwowa podczas polsko-ukraińskiego oraz polsko-bolszewickiego konfliktu, w latach 1918-1920. Jeszcze inna jego nazwa to Campo Santo, czyli miejsce święte, właśnie dlatego że spoczywa tam przede wszystkim bohaterska młodzież. Obrona przed naparciem wojsk ukraińskich i radzieckich wyglądała w ten sposób ze względu na nie wystarczającą ilość żołnierzy polskich we Lwowie. Oczywiście brakowało więc doświadczenia i broni, jednak Orlęta Lwowskie skutecznie radziły sobie z oblężeniem ukraińskim, a w końcu nadeszły też polskie oddziały. Natomiast podczas obrony Lwowa przed Bolszewikami, porównywanej do bitwy pod Termopilami, siły były bardzo nierówne. Zginęli prawie wszyscy obrońcy Lwowa. Wspominając to bohaterstwo i zdolność do poświęcenia dla ojczyzny młodych ludzi nie sposób nie wzruszyć się będąc na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Podczas walk wiele osób grzebanych było na cmentarzach tymczasowych, dopiero potem nastąpiła ekshumacja i przeniesienie w ostateczne miejsce spoczynku.