Cytadela, arsenały, Baszta Prochowa

Gdy zaplanowana jest już trasa dojazdu oraz miejsce noclegów we Lwowie, warto przygotować plan zwiedzania. Na pewno godne polecenia są wszelkie zabytki architektury sakralnej, ale także świeckiej. Jeśli chodzi o te drugie oprócz pałaców, kamienic i muzeów warto zobaczyć obiekty służące niegdyś obronie miasta. Należą do nich Cytadela, Arsenał Miejski, Arsenał Królewski oraz Baszta Prochowa.

Cytadela, czyli twierdza której budowa miała zapoczątkować otoczenie całego Lwowa fortyfikacjami, została wzniesiona w okresie 1852–1854. Lwów znajdował się wówczas pod zaborem austriackim i twierdza została zbudowana przez Austriaków, jako miejsce oparcia w razie ponownego zrywu rewolucyjnego mieszkańców Lwowa. W późniejszych latach znajdowały się tam koszary wojskowe, obóz koncentracyjny, a w końcu siedziby różnych instytucji. Cytadela położona jest na wierzchołkach gór Kalecza, Pełczyńska oraz Szembeka. Otacza ją zieleń, znajduje się tam nawet Pak Cytadela.

Istotne znaczenie w historii Lwowa odegrały arsenały, które służyły jako magazyny broni, ale także jako schronienie czy więzienie. Arsenał Miejski, który do dziś stoi przy ulicy Podwale, ledwo przetrwał najazd Szwedów w 1704 roku. W ogóle został zbudowany z kamienia i cegły w okresie 1574-1576. Natomiast kiedy rozebrano mury obronne w 1799 roku, na ścianach Arsenału Miejskiego zamieszczono herby miasta Lwowa, Sobieskiego oraz hetmana Stanisława Jabłonowskiego. Przez pewien czas (1979-1981) znajdowało się tam też Muzeum Historyczne Starej Broni „Arsenał”. Również w Arsenale Królewskim powstało Muzeum Historyczne. Arsenał ten znajduje się także przy ulicy Podwale, a powstał w latach 1638-1646. Budowę zainicjował król Władysław IV Waza i hetman Stanisław Koniecpolski. Arsenał był potrzebny przed nadchodzącą wojną z Turcją, jako magazyn broni. W kolejnych latach i wiekach arsenał pełnił rolę więzienia, miejsca zamieszkania zakonników po zmianach związanych z rozbiorem Polski czy Archiwum Państwowego. Jeśli chodzi o architekturę Arsenału Królewskiego jest to budowla barokowa z kamienia i cegły. Szczególną uwagę należy zwrócić na trzykondygnacyjną fasadę od strony południowej. Natomiast zanim jeszcze powstały arsenały za magazyn militarny służyła Baszta Prochowa. Została wzniesiona z piaskowca w latach 1554-1556. Później była miejscem magazynowania mundurów wojskowych, a w spokojniejszych okresach zboża. Na pewno jadąc do Lwowa warto zobaczyć wszystkie te obiekty.